VÅR SYN PÅ GOD ARKITEKTUR

Vi på Clarus Arkitekter vill uppnå god arkitektur genom att hitta lösningar där de tre parametrarna funktion, konstruktion och estetik samverkar till en helhet utan att någon del blir underordnad de andra.

I varje enskild uppgift arbetar vi med att identifiera och tolka platsen och sammanhanget för att kunna ta tillvara dess kvaliteter. Förståelsen för den unika platsen, beställarens önskemål och de ekonomiska ramarna är vår utgångspunkt för varje uppdrag.

Med en strävan efter enkelhet och självklarhet i gestaltningen uppnår vi logiska konstruktioner, ekonomiska byggprocesser och angenämt förvaltande. Först när ett projekt är så genomarbetat att det inte finns behov av att föreställa en byggnads uttryck och gömma bort dess brister bakom lister och inklädnader, anser vi att uppgiften löst. Därför är vi Clarus, vilket är latin för uppenbar, förtydligad, självklar, ärlig…

VÅRT ARBETSSÄTT

Vår ambition är att jobba i en process där vi kan överträffa beställarens krav och önskemål. Med ett pragmatiskt och flexibelt arbetssätt i nära förhållande till beställaren arbetar vi för att hitta de optimala lösningarna.

För att de konceptuella idéerna ska fullföljas och verkligen få styra ända ner till detaljnivå, strävar vi efter att hålla ett tydligt helhetsgrepp genom så stor del som möjligt av processen– från idé till färdigt projekt.

Vi tar inget för givet! Vi tillåter oss tvärtom att ifrågasätta mycket av det man bara gör av vana eller för att ”så brukar det se ut”. Vi håller dörrarna öppna för att det hela tiden går att förbättra och skapa nya uttryck. Vårt bästa hus är därför nästa…

VÅR KOMPETENS

Våra olika kompetenser bidrar till en stor bredd genom hela byggprocessen och borgar för att helhetsgreppet finns med från början till slut. Med en kontinuerlig, intern dialog blir våra gemensamma erfarenheter och kunskapsområden en resurs i alla uppgifter vi åtar oss: programutredning, skissarbete, visualisering, projektering, konstruktion, projektledning, byggledning och BAS-P.