Vård- och omsorgsboende, Karlslund

Västra Strandparken

Kv Fåfängan

Ånnabodastugan

Östansjö Folkets Hus