Hovsta Kyrkby

Nybyggnad av markbostäder.

 

Örebro kommuns byggnadspris 2007.
Tolv lägenheter grupperade parvis i sex huskroppar. Byggnaderna är placerade med intentionen att ge karaktär av en sammanhängande by där Hovsta kyrka får vara huvudbyggnad. Vi ville skapa en miljö med moderna förtecken men fullt ut baserad på den lokala byggnadstraditionen.

Beställare:

Svenska Kyrkan, Axbergs församling

Ort:

Örebro

Byggår:

2006-2007