NH baksida

PROJEKT

2016

Projekt: Södra Ladugårdsängen 1B, Örebro – Nybyggnad av 15 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: PEAB Bostad AB
Projektstart: 2016

Projekt: BJC Piloten 1 , Örebro – Nybyggnad av 60 lägenheter
Uppdrag: A- och K-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB
Projektstart: 2016

Projekt: Kv Skarven, Örebro – Nybyggnad av flerbostadshus
Uppdrag: Planutredning
Uppdragsgivare: Asplund Fastigheter AB
Projektstart: 2016

Projekt: Valhall, Vagnhärad – Nybyggnad av 18 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2016

Projekt: Kv Bensinmotorn, Örebro – Nybyggnad av 125 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2016

Projekt: Skofabriken Skebäck, Örebro – Ombyggnad av kontorslokaler
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten/ Örebro Byggtema
Projektstart: 2016

Projekt: Tomtaäng förskola, Trosa – Tillbyggnad av förskola
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2016

Projekt: Strandparken, Nyköping – Nybyggnad av 54 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2016

Projekt: Tingsrätten, Lund – Nybyggnad av lokaler
Uppdrag: Utredning av ytterväggskonstruktion
Uppdragsgivare: NCC Construction AB
Projektstart: 2016

Projekt: Rävåsskolan, Karlskoga – Till- och ombyggnad av skollokaler
Uppdrag: A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Mörvikens Bygg AB
Projektstart: 2016

Projekt: Astra Zeneka hus 921, Södertälje – Nybyggnad av lokaler
Uppdrag: Utredning och projektering av lättbyggnadsteknik
Uppdragsgivare: Constrera AB
Projektstart: 2016

Projekt: Frösjön, Gnesta – Nybyggnad av 80 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2016

2015

Projekt: Grönpepparen, Örebro – Nybyggnad av 49 lägenheter
Uppdrag: A -och K-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB
Projektstart: 2015

Projekt: Kv Tankbilen, Örebro – Nybyggnad av industrilokal
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2015

Projekt: Kv Bärgningsbilen, Örebro – Nybyggnad av industrilokal
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2015

Projekt: Karlslunds Vård- och omsorgsboende, Örebro – Nybyggnad av 68 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2015

Projekt: Glasberga, Södertälje – Nybyggnad av 36 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2015

Projekt: BoPass Hus 2, Bollebygd – Prefabricerat flerfamiljshus
Uppdrag: Utveckling av lågenergibyggnad (A och K)
Uppdragsgivare: BoPass AB
Projektstart: 2015

Projekt: Näktergalen, Örebro – Nybyggnad av 59 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Riksbyggen AB / PEAB Sverige AB
Projektstart: 2015

Projekt: Nokon HK, Vagnhärad – Nybyggnad av kontorslokaler
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2015

Projekt: Kv Talgoxen, Örebro – Ombyggnad av skolbyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2015

Projekt: Södra ladugårdsängen 1B, Örebro – Nybyggnad av 62 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning och förfrågningsunderlag
Uppdragsgivare: Riksbyggen
Projektstart: 2015

Projekt: Mariebergs Handelsområde, Örebro – Förnyelse av område
Uppdrag: Planutredning
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2015

2014

Projekt: Röhnisch, Örebro – Om- och tillbyggnad av lokaler
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten AB / Byggtema i Örebro AB
Projektstart: 2014

Projekt: Kv Gropgården, Arboga – Nybyggnad bostäder
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Sturestadens Fastighets AB
Projektstart: 2014

Projekt: Folkets hus, Östansjö – Nybyggnad av lokaler
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Östansjö Folkets Hus Förening
Projektstart: 2014

Projekt: BoPass Villa 1, Bollebygd – Prefabricerat enfamiljshus
Uppdrag: Utveckling av lågenergibyggnad (A och K)
Uppdragsgivare: BoPass AB
Projektstart: 2014

Projekt: Smedgården, Nora – Nybyggnad bostäder
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Norabostäder AB
Projektstart: 2014

Projekt: Varberga Centrum, Örebro – Stadsrumsförnyelse
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2014

Projekt: Mall of Scandinavia, Solna – Nybyggnad av köpcentrum
Uppdrag: Projektering av innerväggskonstruktioner till Biostaden
Uppdragsgivare: COWI AB
Projektstart: 2014

Projekt: Spjutspetsen – Nybyggnad av 76 lägenheter samt 4 lokaler
Uppdrag: A-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB / BJC
Projektstart: 2014

Projekt: Grönpepparn 1, Örebro – Nybyggnad 7 radhus
Uppdrag: Gestaltning, A-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Bostad AB
Projektstart: 2014

Projekt: 39:an , Karlskoga – Ombyggnad av storkök och café
Uppdrag: Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan
Projektstart: 2014

Projekt: Norra Tybble, Örebro – Nybyggnad 72 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandlingar
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2014

Projekt: Sundsvik, Nykvarn – Nybyggnad av 54 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2014

Projekt: Kv Åbrodden 1, Örebro – Nybyggnad 47 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Riksbyggen / Asplund Bygg AB
Projektstart: 2014

Projekt: Kv Jägaren, Kumla – Nybyggnad 168 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Kumla kommun
Projektstart: 2014

Projekt: Västra Strandparken, Askersund – Nybyggnad flerbostadshus
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Bostad AB
Projektstart: 2014

Projekt: Gamla Karlslundsskolan, Örebro – Ombyggnad kulturbyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2014

2013

Projekt: Brogården, Alingsås – Fasadrenovering
Uppdrag: Utveckling av fasadelement för energieffektivisering
Uppdragsgivare: EuroProfil AB / Elementum Eco AB
Projektstart: 2013

Projekt: Kv Författaren, Örebro – bostäder/lokaler
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2013

Projekt: Bregårdsskolan, Karlskoga – Ombyggnad av lokaler
Uppdrag: Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad
Uppdragsgivare: WSP Sverige AB
Projektstart: 2013

Projekt: Bandybollen 3, Örebro – Nybyggnad av 36 lägenheter
Uppdrag: A-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB
Projektstart: 2013

Projekt: Eyrabadet, Örebro – ny entré
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2013

Projekt: Stadsbyggnadshusen, Örebro – Fasadrenovering
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2013

Projekt: Kv Pappersbruket, Örebro (Tambox) – Ombyggnad
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2013

Projekt: Kv Lottan, Örebro – Nybyggnad 110 lägenheter och lokaler
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Asplund Fastigheter AB / PEAB Sverige AB
Projektstart: 2013

Projekt: Muttern, Örebro – Nybyggnad av ? Studentlägenheter
Uppdrag: A- och K-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB
Projektstart: 2013

Projekt: Kv Kamomillen, Örebro – Nybyggnad 92 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB
Projektstart: 2013

Projekt: Karlsdals kapell, Karlskoga – Nybyggnad av servicebyggnad
Uppdrag: Förfrågningsunderlag för Totalentreprenad
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan
Projektstart: 2013

Projekt: Tomtaäng förskola, Trosa – Nybyggnad av förskola
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2013

Projekt: Bottenhavet, Örebro – Nybyggnad av 115 studentlägenheter
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB
Projektstart: 2013

2012

Projekt: Bregårdsskolan, Karlskoga – Ombyggnad av lokaler
Uppdrag: Gestaltning
Uppdragsgivare: Karlskoga Kommun
Projektstart: 2012

Projekt: Sockenkyrka, Hallsberg – Nybyggnad av bisättningsbyggnad
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Svenska kyrkan
Projektstart: 2012

Projekt: Kv Hundlokan, Örebro – Nybyggnad 35 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2012

Projekt: Kv Pedagogen, Örebro – Nybyggnad 55 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB/ NCC Construction AB
Projektstart: 2012

2011

Projekt: Kv Staren, Kumla – Nybyggnad trygghetsboende
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Kumla kommun
Projektstart: 2011

Projekt: Rådhuset, Örebro – Ombyggnad av lokaler och entré
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2011

Projekt: Trosaporten, Trosa – Nybyggnad av 42 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning och K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2011

Projekt: Korvetten 3, Nyköping – Nybyggnad av 43 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2011

Projekt: Vivalla Företagsby C2, Örebro – Ombyggnad av lokaler
Uppdrag: A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten AB / NCC Construction AB
Projektstart: 2011

Projekt: Traktorservice, Kumla – Nybyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2011

2010

Projekt: Venastugan, Örebro – Nybyggnad av raststuga
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2010

Projekt: Ljungbacken, Järna – Nybyggnad av 36 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2010

Projekt: Mellringeköket, Örebro – Ombyggnad av skolmatsal och kök
Uppdrag: Gestaltning av ombyggnad, A-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2010

Projekt: Kv Neutronen, Örebro – Nybyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB / Örebrobostäder AB
Projektstart: 2010

Projekt: Kv Måsen, Örebro – Nybyggnad 100 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebrobostäder AB
Projektstart: 2010

Projekt: Ungdomens Hus, Vagnhärad – Nybyggnad av lokaler
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2010

Projekt: Kv Kexfabriken, Örebro – Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2010

2009

Projekt: Parkteaterns utescen, Örebro – Ombyggnad
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2009

Projekt: Naturskolan, Örebro – Nybyggnad
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2009

Projekt: Vissberga, Hallsberg – Nybyggnad av kontor och lagerbyggnad
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2009

Projekt: Nikolai 3:34, Örebro – Nybyggnad 205 lägenheter och lokaler
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: BJC / Örebroporten AB
Projektstart: 2009

Projekt: Kv Hjulet, Hallsberg – Ombyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Gestaltning
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2009

Projekt: Idrottshuset, Örebro – Ny- och ombyggnad
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebroporten / PEAB Sverige AB
Projektstart: 2009

Projekt: Vivalla C2, Örebro – Ombyggnad av kontorsbyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2009

Projekt: Korvetten 2, Nyköping – Nybyggnad av 26 lägenheter
Uppdrag: K-projektering
Uppdragsgivare: Nokon Byggnads AB
Projektstart: 2009

Projekt: Mariakyrkan, Örebro – Tillbyggnad av verksamhetslokaler
Uppdrag: A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Asplunds Bygg AB
Projektstart: 2009

Projekt: Kv Teknisten, Örebro – Nybyggnad av 140 lägenheter, kontor och butiker
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2009

Projekt: Kv Batteriet, Örebro – Nybyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB / Örebrobostäder AB
Projektstart: 2009

2008

Projekt: EON Åbyverket, Örebro – Nytt fjärrvärmeverk
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Eon Sverige AB
Projektstart: 2008

Projekt: Karlslunds Motionscentral, Örebro – Ombyggnad
Uppdrag: Gestaltning
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2008

Projekt: Haucon, Hallsberg – Nybyggnad av kontor och lager
Uppdrag: Gestaltning, A-projektering
Uppdragsgivare: NA Bygg AB
Projektstart: 2008

Projekt: Ånnaboda raststuga och infocenter, Örebro – Nybyggnad
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2008

Projekt: Tysslinge raststuga, Örebro – Nybyggnad av raststuga
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2008

Projekt: Kv Skridskon, Örebro – Nybyggnad 60 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2008

Projekt: Friidrottshall, Örebro – Nybyggnad av friidrottsarena
Uppdrag: Gestaltning och förfrågningsunderlag
Uppdragsgivare: Örebroporten AB
Projektstart: 2008

2007

Projekt: Kv Konstruktören, Örebro – Ombyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Gestaltning och inredningsprojektering
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2007

Projekt: Våghustorget, Örebro – Förnyelse av torg
Uppdrag: Stadsrumsgestaltning
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2007

Projekt: Svampen, Örebro – restaurangkök
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2007

Projekt: Wadköpings friluftsteater, Örebro – Nybyggnad
Uppdrag: Gestaltning, A- projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2007

Projekt: Golfstaden, Örebro – Nybyggnad 200 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: NCC Construction AB
Projektstart: 2007

Projekt: Nya Parkteatern, Örebro – Om- och tillbyggnad av teater
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2007

Projekt: Kv Syllen, Hallsberg – ITS – Nybyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Gestaltning, A-projektering
Uppdragsgivare: NA Fastigheter AB
Projektstart: 2007

2006

Projekt: Kv Brandstationen, Hallsberg – Ombyggnad till Museum
Uppdrag: Gestaltning
Uppdragsgivare: Childrens Museum / Hallsbergs kommun
Projektstart: 2006

Projekt: Kv Porsen, Örebro – Nybyggnad 61 studentlägenheter
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kyrkliga samfällighets bostads AB/PEAB
Projektstart: 2006

Projekt: Wadköping restaurang, Örebro – Ombyggnad restaurangkök
Uppdrag: A-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2006

Projekt: Kv Purjolöken, Örebro – Nybyggnad 36 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: PEAB Bostad AB
Projektstart: 2006

Projekt: Kv Vindrutan, Örebro – Ombyggnad av restaurang
Uppdrag: Gestaltning
Uppdragsgivare: Aspholmen Fastigheter AB
Projektstart: 2006

Projekt: Naturens Hus Utställningshall, Örebro – Nybyggnad
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2006

Projekt: Idrottshuset – Om- och tillbyggnad av idrottshall
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2006

Projekt: Kv Brandstationen, Askersund – Nybyggnad av stadsvilla 4 lägenheter
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Askersundsbostäder AB / NCC
Projektstart: 2006

Projekt: Rävgångenstugan, Örebro – Nybyggnad av raststuga
Uppdrag: Gestaltning, A- och K-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2006

2005

Projekt: Betaniakyrkan, Örebro – Invändig renovering
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebro Norra Baptistförsamling
Projektstart: 2005

Projekt: Naturens Hus, Örebro – Ombyggnad av industribyggnad
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2005

Projekt: Kv Urmakaren, Kumla – Om- och nybyggnad av bostadshus
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Kumlabostäder / NCC Construction AB
Projektstart: 2005

Projekt: Lindbogården, Askersund – Nybyggnad 15 lägenheter
Uppdrag: Förslagshandling
Uppdragsgivare: Askersundsbostäder AB
Projektstart: 2005

Projekt: Hovsta kyrkby – Nybyggnad 12 marklägenheter
Uppdrag: Gestaltning och A-projektering
Uppdragsgivare: Axbergs församling / PEAB Sverige AB
Projektstart: 2005

Projekt: Oljehamnen, Örebro – Förnyelse av hamnområde
Uppdrag: Stadsrumsgestaltning
Uppdragsgivare: Örebro kommun
Projektstart: 2005