CLARUS TEKNIK

Clarus Teknik tillhandahåller tjänster inom byggnadsfysik och byggnadskonstruktion och är en del av Clarus Arkitekter. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att tillsammans nå önskat resultat avseende byggnadens konstruktion, funktion och energiprestanda. Vi finns gärna med i projekt från första skiss till färdig byggnad.

TJÄNSTER FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER

Platsbesök och rådgivning
Konstruktions- och energiutredningar i tidigt skede
Komplett dimensionering och projektering av stora och små projekt (se portfolio)
Upprättande av konstruktionsmodeller i 3D (BIM)
3D-samordning och visualisering
Energiberäkning och verifiering
Produkt- och konceptutveckling
Bygg- och projekteringsledning
Utbildning

TJÄNSTER FÖR PRIVATPERSONER

Platsbesök och rådgivning
Dimensionering av stomme och grundläggning
Upprättande av konstruktionshandlingar
Dimensioneringskontroll och intyg
Energiberäkning och verifiering

Tobias Nygren

Konstruktion
019-17 54 71
tobias@clarusteknik.se

Christoffer Brynhildsen Elfors

Konstruktion
019-17 54 78
christoffer@clarusteknik.se

CLARUS_teknik_svart_1000px