Idrottshuset, Örebro

Om- och tillbyggnad av idrottsanläggning.

Vi inledde vårt arbete med Idrottshuset med en utredning om vad som krävdes för åtgärder för att byggnaden skulle kunna fungera som Örebros huvudarena för inomhusidrott för de närmaste femtio åren. Detta resulterade i att vi föreslog en tillbyggnad med nya bollhallar och omklädningsrum. För att fullfölja intentionerna att skapa ett ökat stadsliv i området föreslogs kommersiella lokaler i stora delar av tillbyggnaden. Byggnaden genomförs som en avsevärd förtätning av området och vår strävan är att skapa ett modernt tillägg som fullföljer gestaltningsramar från ursprungsbyggnaden från 1946.

Beställare:

Örebroporten Fastigheter AB

Ort:

Örebro

Årtal:

2006-